Markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä

Yhteystiedot
Oulun Kruunu Oy
y-tunnus 2586633-7
Yrttipellontie 6
90100 OULU
asiakaspalvelu@oulunkruunu.fi

Yhteyshenkilö
Riitta Jurvelin
Toimitusjohtaja
p. 050 4311 929

Rekisterin nimi

Oulun Kruunun markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee markkinointitarkoitukseen suostumuksensa antamien asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: tietojen jakaminen rekisterinpitäjästä ja sen tuotteista, palveluista ja eduista.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöistä voidaan kerätä ja tallettaa seuraavat tiedot:

  • Nimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten
  • Suostumus sähköpostitse tai postitse suoritettavaan suoramarkkinointiin
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan henkilön suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

Tietojen säännönmukainen luovutus

Oulun Kruunu Oy ei luovuta markkinointirekisterin tietoja yhtiön ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaoleviin lakeihin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisena sähköisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja pyytää niihin korjausta tai pyytää poistamaan tiedot markkinointirekisteristä. Tarkistuspyyntö tai pyyntö poistaa tiedot markkinointirekisteristä lähetetään sähköpostitse asiakaspalvelu@oulunkruunu.fi. Tarkistuspyynnöt ja tietojen poistamispyynnöt käsitellään viipymättä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi milloin tahansa kieltää markkinointimateriaalin lähettämisen ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakaspalvelu@oulunkruunu.fi.

What personal data we collect and why we collect it